Kund-& Marknadsundersökning

Vi är erkänt skickliga på kund- och marknadsundersökningar. Det gäller främst i att få fram viktig information och beslutsunderlag som i många fall är avgörande för uppdragsgivarnas verksamhet. Dessutom vet vi att det är viktigt att det går snabbt, blir bra och inte får kosta för mycket.

Vi ställer frågor, sammanställer svar och lämnar rekommendationer till dig som uppdragsgivare. Precis som du vet vi att ett utmärkt sätt att bli framgångsrikare i försäljning, marknadsföring, produkt- och tjänsteutveckling samt eftermarknadsbearbetning är att fråga vad kunderna har, tycker och efterfrågar.

Vi genomför undersökningar och pejlingar med personal som kan den bransch som intervjuobjekten verkar inom. Vi tycker det är lika viktigt att kunna läsa mellan raderna som det är att få svar på de frågor vi ställer. Ofta döljer sig den intressantaste information i det intervjupersonerna undviker att svara på eller glider undan från. För att uppfatta nyanserna krävs ett tränat och erfaret öra.

Kommentarer är stängda.