Prospektering/Identifiera kunder

Ett bra kundregister gör i alla fall att allt arbete inte behöver inriktas på att skaffa nya kunder vilket är fallet för det nyetablerade företaget.

En prospektering kan liknas vid en marknadskartläggning. Skillnaden är att tyngdpunkten ligger på att kartlägga de företag som uppger att de har ett behov av just dina produkter eller tjänster.

Principen är att vi tidigt i samtalet marknadsför ert budskap. De som upplever att det låter intressant kartläggs med fler frågor som skall ge substans till det visade intresset och information som förenklar ert fortsatta säljarbete. De som inte är intresserade avslutas eller får ett mindre antal frågor som ger en bild av varför just de inte är intresserade.

Viktigt att identifiera dina kunder

Oavsett om ditt företag är etablerat på marknaden eller nystartat gäller det att hitta nya kunder. Även om företaget har funnits i branschen en längre tid har kunderna en viss förmåga att på sikt försvinna.

Det kan finnas många olika anledningar till att de försvinner. Företaget kanske

  • gått till en konkurrent
  • byter ägare och ändrar produktionsinriktning,
  • har en ägaren som går i konkurs eller pensionerar sig,
  • stöter på ändrat kundbeteende som kräver nya produkter eller tjänster osv.

Kommentarer inaktiverade.