Registeruppdatering

Vi hjälper dig med uppdateringen av ditt kund- eller marknadsregister. Det innebär att du ökar träffsäkerheten i dina marknadsaktiviteter vilket leder till att du kan sänka dina kostnader för direktmarknadsföring och få högre respons på dina aktiviteter. Genom väl underhållna register kommer ditt företag framstå som mer kvalitetsinriktat med fokus på att värna sina kundrelationer.

En registeruppdatering innebär att vi verifierar och korrigerar den information du har i ditt system men självklart kan vi även komplettera med ytterligare information om din kontakt som till exempel e-post adresser eller helt nya kontakter.

Kommentarer är stängda.